W związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Przeprowadzenie badań naukowych związanych z tworzeniem monografii powiatu jędrzejowskiego” Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia  Jędrzejowska” zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę wykonania w/w projektu.

W załączeniu

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – umowa

załącznik nr 3 – oświadczenie