Informacja dot. zapytania ofertowego  o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Przeprowadzenie badań naukowych związanych z tworzeniem monografii powiatu jędrzejowskiego” Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia  Jędrzejowska”.

Informujemy, że niniejsze postępowanie dotyczące wspomnianego wyżej przedsiewzięcia zostało zakończone.

Wybrany wykonawca: Cezary Jastrzębski, Kielce.