25 czerwca 2021r. zorganizowaliśmy imprezę plenerową związaną z letnim przesileniem i najdłuższym dniem w  roku  pt. „Tradycje […]
W marcu br. drugi wniosek nasze stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  na realizację zdania publicznego pt. „Tradycje i […]
W marcu  2021 roku Zarząd LOT Ziemia Jędrzejowska złożył do Powiatu Jędrzejowskiego wniosek o dofinansowanie na realizację zdania publicznego w […]
Informujemy, że z dniem 07.05.2021 zmianie uległ nr rachunku bankowego. Nowy nr to 38 1240 4982 1111 0011 0590 7713 […]
W dniach 16-18 marca 2018r. promowaliśmy nasz region – Ziemię Jędrzejowską na targach turystycznych ,,Na styku Kultur” w Łodzi. Podczas […]
                                        […]
Informacja dot. zapytania ofertowego  o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Przeprowadzenie badań naukowych związanych z tworzeniem monografii powiatu jędrzejowskiego” […]
W związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Przeprowadzenie badań naukowych związanych z tworzeniem monografii powiatu […]
Informacja  z wyboru ofert z dnia 10.07.2017r. dotyczący zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa […]