W dniach 16-18 marca 2018r. promowaliśmy nasz region – Ziemię Jędrzejowską na targach turystycznych ,,Na styku Kultur” w Łodzi. Podczas […]
                                        […]
Informacja dot. zapytania ofertowego  o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Przeprowadzenie badań naukowych związanych z tworzeniem monografii powiatu jędrzejowskiego” […]
W związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Przeprowadzenie badań naukowych związanych z tworzeniem monografii powiatu […]
Informacja  z wyboru ofert z dnia 10.07.2017r. dotyczący zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa […]
UNIEWAŻNIENIE  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Jędrzejowska  unieważnia postępowanie zapytania ofertowego z dnia 17.03.2017 na roboty budowlane w […]
Protokół z wyboru ofert z dnia 06.06.2017r. dotyczący zapytania ofertowego o udzielenia zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż mebli, w ramach […]
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż mebli,w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich […]
Protokół z wyboru ofert z dnia 26.05.2017r. dotyczący zapytania ofertowego o udzielenia zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż mebli, w ramach […]
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż mebli,w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich […]