Zarząd LOT „Ziemia Jędrzejowska”

Rafał
Zaczkowski

Prezes Zarządu

Małgorzata Krawiec

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka
Ryńczuk

Skarbnik

Krzysztof
Nowak

Sekretarz

Zbigniew Kasprzak

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Marcin Pacholec

Przewodniczący

Anna Stradomska

Sekretarz

Urszula Banaś

Członek Komisji