DOŁĄCZ DO NASZEJ ORGANIZACJI

Nasze Stowarzyszenie od początku swej działalności koncentruje się na kreowaniu i upowszechnianiu wizerunku Ziemi Jędrzejowskiej jako regionu na mapie Polski atrakcyjnego pod względem turystycznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i inwestycyjnym. Zabiegi te mają w założeniu przyczynić się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających naszą „małą Ojczyznę”. Działamy głównie poprzez udział w najważniejszych krajowych targach turystycznych, akcjach promocyjnych, promocję produktów regionalnych, wydawnictwo folderów i publikacji, organizację lub współorganizację imprez kulturalno-turystycznych.

Zapraszamy do współpracy i zostania członkiem naszego stowarzyszenia.