Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” powstała w 2015 r. z inicjatywy samorządów, Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” oraz osób fizycznych zainteresowanych rozwojem turystyki w Powiecie Jędrzejowskim.

Od początków swojej działalności stowarzyszenie koncentruje się na kreowaniu i upowszechnianiu wizerunku Ziemi Jędrzejowskiej jako regionu na mapie Polski atrakcyjnego pod względem turystycznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i inwestycyjnym. Zabiegi te mają w założeniu przyczynić się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających naszą „małą Ojczyznę”. Działamy głównie poprzez udział w najważniejszych krajowych targach turystycznych, akcjach promocyjnych, promocję produktów regionalnych, wydawnictwo folderów i publikacji, organizację lub współorganizację imprez kulturalno-turystycznych.

Ziemia Jędrzejowska obfituje w piękne tereny, liczne pomniki przyrody, miejsca historyczne. To właśnie tutaj przebiega Europejski Szlak Cysterski, to tutaj mieści się jedno z największych w Europie i na świecie Muzeum im. Przypkowskich z bogatą kolekcją zegarów słonecznych. Malownicze tereny na styku Gór Świętokrzyskich i Ponidzia z wijącą się zakolami najcieplejszą rzeka w Polsce – Nidą pozwalają odkrywać niezliczone bogactwo przyrodnicze i pozostawiają niezapomniane wrażenia podczas wędrówek pieszych, rowerowych czy spływów kajakowych.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego pięknego Regionu.