Informacja  z wyboru ofert z dnia 10.07.2017r.

dotyczący zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Informujemy, że niniejsze postępowanie dotyczące wspomnianych wyżej prac zostało zakończone.

Wybrany wykonawca: Firma Budowlana „EMBUD” Emil Musiał, Trzciniec, gm. Nagłowice