dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż mebli,w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe na dostawe mebli

zalącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Projekt umowy – meble