W dniach 23-24 listopad 2021 r. w ramach warsztatów marki lokalnej odbyła się wizyta studyjna do marki lokalnej Karpating w województwie małopolskim, powiat gorlicki. Wizyta ta była zorganizowana w ramach projektu Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Podczas wizyty wzięliśmy udział w warsztatach malowania pierników, zaprezentowana została historia firmy, a także historia powstania Piernika Kasztelana Bieckiego – nagrodzonego marką Karpating. Poznaliśmy też sposób wykonywania koronki klockowej, poznaliśmy historię miasta Gorlice, widzieliśmy zachowaną do dziś pierwszą uliczną latarnię naftową, byliśmy w zagrodzie edukacyjnej Skrawek nieba i inne atrakcje związane z tą marką. Wizyta ta była kolejnym elementem w tworzeniu marki lokalnej.