W marcu br. drugi wniosek nasze stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  na realizację zdania publicznego pt. „Tradycje i zwyczaje podczas Nocy Świętojańskiej na Ziemi Jędrzejowskiej” – imprezy plenerowej związanej z letnim przesileniem i najdłuższym dniem roku. Z uwagi na obostrzenia  covidowe umowa została podpisana drogą pocztową 17 maja 2021r. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 4500 zł.