Wniosek złożony na jesieni ub. roku uzyskał pozytywną ocenę. W dniu 3 marca br. Zarząd LOT-u podpisał w biurze ŚBRR w Kielcach umowę na realizację projektu „Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie”. Pieniądze w wysokości 187 187 złotych przeznaczone zostaną  min. na remont i przebudowę pomieszczeń Muzeum, w których za zgodą Zarządu Powiatu oraz Dyrekcji Muzeum  mieścić się będzie biuro naszej organizacji. Realizacja wniosku przewidziana jest do końca roku.