Protokół z wyboru ofert z dnia 14.04.2017r.

 dotyczący udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

protokół z wyboru ofert – IT