Protokół z wyboru ofert z dnia 26.05.2017r.

dotyczący zapytania ofertowego o udzielenia zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż mebli, w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Protokół z wyboru ofert – meble