Hotel „Sielsko na Wygodzie”

(70 miejsc noclegowych)

Wygoda 16/A

28-313 Imielno

Tel: 531 090 090

biuro@sielskonawygodzie.eu

www.sielskonawygodzie.eu


Gospodarstwo agroturystyczne „Biała Nida”

(32 miejsc noclegowych)

Karsznice 87/B

28-366 Małogoszcz

Tel: 608 583 514

wojtek.sedek@wp.pl

www.bialanida.eu


Hotel i Restauracja „Stara Fabryka”

(38 miejsc noclegowych)

28-366 Małogoszcz

ul. Jędrzejowska 43

Tel.502 497 677

hotelstarafabryka@gmail.com


Kozłów Park

(ekskluzywne domki wraz z salą konferencyjną, 43 miejsca noclegowe)

Kozłów 89

28-366 Kozłów

Tel. 519-330-820, 519-330-830

kozlowpark@gmail.com

www.kozlow-park.pl


Noclegi „Domowe Klimaty”

(20 miejsc noclegowych)

Sokołów Górny 20

28-305 Sobków

e-mail: andrzej@domowe-klimaty.pl

www.domowe-klimaty.pl

Tel: 692 056 387, 788 660 209, 696 197 439


Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nagłowicach

(60 – miejsc noclegowych)

ul. M. Reja 40, 28-362 Nagłowice,

tel. 41 381 45 18, 509 982 108


Pokoje Gościnne w Dworku M. Reja

ul. Kacpra Walewskiego 7, 28-362 Nagłowice

tel. 41 381 45 70, 41 381 45 91, 503 991 814

email: dworekreja@wp.pl


Schronisko Młodzieżowe w Jędrzejowie

(50 miejsc noclegowych)

ul. Armii Krajowej 9

28-300 Jędrzejów

Telefon: 41 386 14 01

www.zspgrot.edu.pl


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

(30 miejsc noclegowych)

ul. Dworcowa 20

Tel. 41 381 27 30

www. https://osir.sedziszow.pl

osir@sedziszow.pl