W dn. 5 października 2021 r. w sali wielofunkcyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie odbyły się kolejne warsztaty z marki lokalnej. W tym dniu udział wzięło kilkanaście osób reprezentujących różne środowiska społeczne tj. stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, muzeum i innych.