W marcu  2021 roku Zarząd LOT Ziemia Jędrzejowska złożył do Powiatu Jędrzejowskiego wniosek o dofinansowanie na realizację zdania publicznego w ramach Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego – obejmującego wydanie albumu pt. … czas na jędrzejowskie, ukazującego dziedzictwo historyczne, kulturalne, przyrodnicze Powiatu Jędrzejowskiego. Album w nakładzie 1000 szt. będzie zawierał zdjęcia przyrody, szlaków turystycznych, miejsc historycznych i zabytków w poszczególnych gminach Powiatu Jędrzejowskiego wraz z opisem. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 5000,00 zł.

Album zostanie wydany we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego, z doświadczeń której korzystamy od początku istnienia naszej organizacji. Podpisanie umów z grantobiorcami odbyło się w dniach 20-21 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. W uroczystości podpisania udział wzięli: starosta jędrzejowski Paweł Faryna, wicestarosta Maria Barańska, skarbnik powiatu Ewa Gajos, członkowie zarządu powiatu Jarosław Krawczyk i Tomasz Puchrowicz, burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek oraz przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń.

http://jedrzejow.pl/uroczyste-wreczenie-grantow-w-ramach-programu-odnowy-aktywizacji-i-estetyzacji-powiatu-jedrzejowskiego-na-rok-2021/